PLATFORM302 is géén bedrijf maar de naam van het samenwerkingsverband  tussen de vier meubelmakers gevestigd aan het Oostzijde 302 te Zaandam. De vier meubelmakers delen hier werkplaats, machines én kennis om projecten aan te kunnen pakken. Dit samenwerkingsverband heeft de afgelopen jaren een aantal grotere projecten met succes uitgevoerd maar ook op dagelijkse basis wordt veel samengewerkt om korte levertijden en een hoog niveau te behouden.

Als u door PLATFORM302 een project wil laten uitvoeren dan kunt u contact opnemen met één van de meubelmakers.

PLATFORM302
oostzijde 302
1508 et zaandam

MvNU
Michiel Spittel
06-2936732
info@michielspittel.nl

MULTIPL-X
Edwin Zwiggelaar
06-24681544
info@multipl-x.nl

DEPOT3
Rogier van Dellen
06-47586142webmaster@depot3.net

ROOOS DESIGN
Guus Roos
06-18210241
info@rooosdesign.nl